Betaling tweede correctie

Al een groot aantal jaren is de betaling voor de tweede correctie, door de
overheid, afgeschaft en uit de lumpsum bekostiging gehaald. Men gaat er
daarbij van uit dat de tweede correctie onderdeel is van de taak van de docent.
De PSG heeft de examinatoren daarna nog een aantal jaren betaald voor de
tweede correctie. In S14-15 is al het besluit genomen in het MT ook in de PSG
niet langer de tweede correctie te vergoeden. Voor de goede orde is in S15-16
nogmaals aangegeven dat deze vergoeding is komen te vervallen.
Natuurlijk kunnen portokosten en eventueel overige kosten zoals
vervoerskosten bij overleg buiten de school wel worden gedeclareerd.

Namens de directie PSG
Kees Schouten

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld.

SG W.J. Bladergroen
docent Wiskunde
docent Rekenen
docent AVO
docent NT2

SG Antoni Gaudí
docent Lichamelijke Opvoeding (interne vacature)

Da Vinci College
docent Wiskunde

Jan van Egmond Lyceum
docent Nederlands

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Laatste mogelijkheid tot inschrijving voor het ABP Spreekuur!

In aansluiting op onderstaand bericht dat eerder is verschenen, berichten wij dat er nog zes plaatsen beschikbaar zijn voor het ABP Spreekuur op dinsdag 25 oktober a.s. U kunt zich aanmelden tot 12 oktober a.s.

*********************************************************************************************

Op 25 oktober a.s. krijgen medewerkers die met pensioen willen gaan de mogelijkheid zich in te schrijven voor het ABP Spreekuur. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onderstaand bericht van het ABP. Inschrijven is mogelijk via de link genoemd hieronder. Let wel: er is een beperkt aantal spreekuren beschikbaar, wacht dus niet te lang! Wij verzoeken u om u vóór 23 september a.s. aan te melden. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het spreekuur niet plaatsvinden.

Let op: U zult direct ná de inschrijving een bevestiging ontvangen van het ABP. Is dit niet het geval, dan is de inschrijving niet doorgekomen bij het ABP. Later zal er een bericht volgen vanuit de afdeling P&O met betrekking tot de locatie.

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: personeelszaken@psg.nl.

“ABP Klantsupport helpt persoonlijk

Keuzes maken, dat doet u zelf
Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kiest zelf. Wij helpen u graag bij uw afwegingen.

Welke hulp wilt u?
ABP helpt u. Bijvoorbeeld met het pensioenoverzicht dat u elk jaar krijgt. Uw persoonlijk digitaal dossier, MijnABP op abp.nl sluit daarbij aan. U kunt daar zelf allerlei berekeningen maken. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. Of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

ABP Klantsupport, voor een persoonlijk gesprek.
Onze pensioenspecialisten helpen u graag op weg. Samen met u bekijken zij uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? U kunt dan bekijken of u nog extra inkomen wilt regelen.

Meld u aan voor een gesprek
Wilt u een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wilt u zich aanmelden, klik hier.

Bereid het gesprek alvast voor
Het is handig als u van tevoren alvast nadenkt over wat u wilt bespreken. Bekijk bijvoorbeeld uw meest recente pensioenoverzicht of ga eens naar MijnABP. Ga voor uzelf na wat uw wensen zijn rond uw pensioen. Het is handig als u uw laatste pensioenoverzicht en salarisstrook meeneemt naar het gesprek.” 

Afbeelding spreekuur ABP

Interne vacature – docent LO

De Purmerendse ScholenGroep heeft voor het SG Antoni Gaudí een interne vacature voor het vak Lichamelijke Opvoeding. Het betreft een tijdelijke vacature voor 0,2222 fte
(6 lesuren) wegens ziektevervanging op maandag tussen 11.00 – 15.15 uur en op dinsdag van 13.45 – 15.15 uur. Het gaat om 1e en 2e klassen mavo en mavo/havo.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. A. Baartman, e-mail: Btm@psg.nl

Uw sollicitatie kunt u mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 59.

 

Werk aan netwerk

In de herfstvakantie worden, in het kader van regulier onderhoud, op de vestigingen upgrades van onze switches uitgevoerd. Dit zijn de vestigingen:

SG W.J. Bladergroen, Jan van Egmond Lyceum, SG Gerrit Rietveld/Regio College. 

We verwachten dinsdag 18 oktober hele dag bezig te zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Hierdoor is er wisselende beschikbaarheid van netwerk (vast en Wi-Fi) aldaar en via de VDI-pc’s.

Scholendebat 12 oktober

psg scholendebat 17nov14-500-6We gaan weer in gesprek met onze maatschappelijke partners. Gastschool is dit keer het Jan van Egmond Lyceum.

Leerlingen moeten meer leren en zeker meer ervaren dan nodig is voor het eindexamen alleen. Maar wat dan? En hoe? En wie kunnen daar een rol in spelen? Houdt die rol op zodra de leerling klaar is met de middelbare school?

Over deze, en andere vragen organiseren we op 12 oktober 2016 een debat. Net als de vorige keer is Anouk Mulder van de Argumentenfabriek onze gastvrouw. Het debat draait om vijf stellingen die elk in twee rondes aan bod komen. Onze gasten kunnen dus meepraten over twee stellingen.

De stellingen
1. Jan van Egmond Lyceum – Maatschappelijke partners moeten participeren binnen het onderwijs en omgekeerd.
2. Da Vinci College – Onderwijs is meer dan een diploma.
3. SG Nelson Mandela/SG Antoni Gaudí – ICT is de komende jaren de belangrijkste richting binnen het beroepsonderwijs van Nederland.
4. SG Gerrit Rietveld – Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de opleidingsplekken van onze leerlingen.
5. SG W.J. Bladergroen – Bedrijven, gemeenten en instellingen moeten Bladergroen-leerlingen kansen op maat bieden.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Locatie: De aula van het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 te Purmerend
Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Wil je aanwezig zijn? Neem dan even contact op met je schoolleiding of stuur een mailtje naar debat2016@psg.nl.

 

Traag internet (2)

Stand van zaken per 29 september 2016. 
In mijn vorige berichtje had ik geschreven dat we je op de hoogte zouden houden van de vorderingen.

We hebben op beide campussen de beschikbare “bandbreedte” onderverdeeld in “toepassingsgroepen”. Elke toepassingsgroep heeft gegarandeerd een bepaalde bandbreedte tot zijn beschikking.
Als er bijvoorbeeld hele grote groepen gebruikers bezig zijn om YouTube filmpjes te bekijken dan zit dat verkeer in de Videogroep en dan heeft dat geen gevolgen voor de gebruikers die iets aan het doen zijn in de Onderwijsgroep. Elke groep heeft een gereserveerde bandbreedte.

Bandbreedte pool

Als een applicatie of site niet in één van de groepen gedefinieerd is, dan valt hij in “Niet Toegewezen”. We mogen verwachten dat die groep veel/vaak aan zijn limiet zit. Als een voor jou belangrijke website of dienst in Niet Toegewezen zit, dan kun je daar hinder van ondervinden.

Op dit moment zitten er slechts enkele sites in de groep Onderwijs.
Noordhoffuitgeverijen.nl
Thiememeulenhoff.nl
Muiswerken.nl
informatica-actief.nl

Er is nu één belangrijke vraag: Welke applicatie’s en websites moeten we in één van de gegarandeerde groepen opnemen? Als jij een zo’n dienst of site gebruikt in je lessen, meld dat dan bij de helpdesk. Daarbij is het van belang dat je de naam van de applicatie en/of de URL van de website doorgeeft.

Behalve wat hier boven  staat, werken we ook nog aan een andere mechanisme: diensten zoals Facebook, maar ook YouTube en Vimeo krijgen per gebruiker een limiet aan bandbreedte toegekend.
Die limiet wordt voor Facebook heel krap gezet. Voor Youtube staat hij zó dat filmpjes op een resolutie van 720p: 1280×720 af te spelen zijn, maar niet hoger.

Met name het afspelen van video heb ik in de afgelopen dagen op beide campussen met succes getest. Overigens heb ik wel een probleem met m’n MacBook in combinatie met www.npo.nl moeten oplossen:  uitzending gemist bleef steeds hangen. Dat ging pas over nadat ik de meest recente versie van Flash had geïnstalleerd.

Hans Hagemann

Traag internetverkeer..

Beste collega’s

Op dit moment ervaren we gedurende grote delen van de dag problemen met “ons” internet.  Eigenlijk beginnen de problemen zodra onze gebruikers binnenkomen: en met name de leerlingen, want dat zijn er nogal wat. Om op de kortst mogelijke termijn een oplossing te vinden die werkbaar is, gaan we in de komende dagen wat internet verkeer regelen.traffic-control

We gaan zorgen dat belangrijkere applicaties zoals Magister, Office365, onderwijs- en uitgeverssites (Noordhoff, Thieme enz.), YouTube een goed of redelijk deel van de capaciteit beschikbaar krijgen en dat Facebook, WhatsApp, Spotify, Instagram minder capaciteit beschikbaar krijgen. Ook kan het zijn dat we sites en applicaties blokkeren.

Mocht het zo zijn dat de activiteiten die we in de komende dagen uitvoeren programma’s of diensten blokkeren of vertragen die jij en/of je leerlingen voor je lessen nodig hebben, laat het ons dan direct weten. Zodra wij de eerste stappen hebben gezet, geven we een terugkoppeling om je verder op de hoogte te houden.

Dat is voor de korte termijn. Voor de langere termijn staan op stapel: vernieuwing van regelapparatuur, uitbreiding van de internetcapaciteit, uitbreiding van het aantal internet verbindingen en het in gebruik nemen van een meer op het onderwijs afgestemde verkeersregelaar (firewall).

Nog zeven plaatsen beschikbaar voor het ABP Spreekuur op 25 oktober a.s.

In aansluiting op onderstaand bericht dat eerder is verschenen, berichten wij dat er nog zeven plaatsen beschikbaar zijn voor het ABP Spreekuur op dinsdag 25 oktober a.s. U kunt zich aanmelden tot 7 oktober a.s.

*********************************************************************************************

Op 25 oktober a.s. krijgen medewerkers die met pensioen willen gaan de mogelijkheid zich in te schrijven voor het ABP Spreekuur. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onderstaand bericht van het ABP. Inschrijven is mogelijk via de link genoemd hieronder. Let wel: er is een beperkt aantal spreekuren beschikbaar, wacht dus niet te lang! Wij verzoeken u om u vóór 23 september a.s. aan te melden. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het spreekuur niet plaatsvinden.

Let op: U zult direct ná de inschrijving een bevestiging ontvangen van het ABP. Is dit niet het geval, dan is de inschrijving niet doorgekomen bij het ABP. Later zal er een bericht volgen vanuit de afdeling P&O met betrekking tot de locatie.

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: personeelszaken@psg.nl.

“ABP Klantsupport helpt persoonlijk

Keuzes maken, dat doet u zelf
Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kiest zelf. Wij helpen u graag bij uw afwegingen.

Welke hulp wilt u?
ABP helpt u. Bijvoorbeeld met het pensioenoverzicht dat u elk jaar krijgt. Uw persoonlijk digitaal dossier, MijnABP op abp.nl sluit daarbij aan. U kunt daar zelf allerlei berekeningen maken. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. Of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

ABP Klantsupport, voor een persoonlijk gesprek.
Onze pensioenspecialisten helpen u graag op weg. Samen met u bekijken zij uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? U kunt dan bekijken of u nog extra inkomen wilt regelen.

Meld u aan voor een gesprek
Wilt u een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wilt u zich aanmelden, klik hier.

Bereid het gesprek alvast voor
Het is handig als u van tevoren alvast nadenkt over wat u wilt bespreken. Bekijk bijvoorbeeld uw meest recente pensioenoverzicht of ga eens naar MijnABP. Ga voor uzelf na wat uw wensen zijn rond uw pensioen. Het is handig als u uw laatste pensioenoverzicht en salarisstrook meeneemt naar het gesprek.” 

Afbeelding spreekuur ABP

P&O-nieuws

Salaris
Deze maand wordt het salaris over de maand september 2016 uitbetaald op
donderdag 22 september 2016. Vanaf die datum kan je je salarisstrook over de maand september opvragen via MijnP&O.

De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand oktober 2016 is
dinsdag 25 oktober 2016.

Vraag deelname aan de salderingsregeling tijdig aan via MijnP&O!

Ook dit kalenderjaar kan iedere PSG-medewerker deelnemen aan de salderingsregeling: de fiscale verrekening van de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer met de eindejaarsuitkering in december.
Dit levert je een leuk belastingvoordeel op (gemiddeld 42%), waardoor je
netto meer van het salaris van december overhoudt.

Alle PSG-medewerkers komen hiervoor in aanmerking, ook als je binnen een straal van 8 kilometer reisafstand woont. Maar je moet wel jaarlijks zelf aangeven dat je hieraan wilt deelnemen via MijnP&O!

Lees hier hoe je de aanvraag kan indienen via Mijn P&O (wel inloggen via Google Chrome). Dit jaar kan je je aanvraag tot 14 december doen.

Meer informatie over de regeling zelf kan je vinden op het intranet bij de afdeling P&O/uitvoeringsregelingen of klik hier.

Uitslag Fotowedstrijd 2016: spelen met licht

Beste collega’s,
Na een week van regelmatig kijken hoe de scores binnenkwamen heb ik gisteravond de cijfers op een rijtje gezet en kan ik nu de uitslag bekend maken.

De grote winnaar is Joop Laan. Zijn drie foto’s staan in de top 4. Gefeliciteerd Joop!

26

De derde plaats is voor Joke Staphorst! Ook dat is uit een lijst van 50 foto’s een mooi resultaat!

32

Graag wil de jury van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe eervolle vermelding te introduceren. Martine Wiering krijgt deze vermelding “meest originele foto” omdat zij met haar foto het thema letterlijk, creatief en smaakvol heeft verwerkt. Ook jij van harte!

42

Als je het hele album wilt doorkijken, klik dan op de onderstaande link:
https://www.flickr.com/photos/86176114@N07/albums/72157672550473442
Bij de 1e tien foto’s staat ook het aantal punten vermeld, dat is behaald. Bij de overige is alleen de afkorting toegevoegd en is de volgorde ook ongewijzigd gebleven.

Uit veel reacties bleek dat het niveau van de inzendingen dit jaar als hoog werd ingeschat en ik deel die mening. Alle deelnemers en stemmers hartelijk bedankt.
Volgend jaar ook/weer meedoen?

Hans Hagemann

Overstap G-schijf naar Sharepoint

Collega’s,

De uitrol van Sharepoint als alternatief voor de G-schijf komt dichterbij. In de zomervakantie zijn veel opties getest en is een werkbaar concept uitgedacht. Dit wordt binnenkort aan de keyusers getoond en getoetst op bruikbaarheid. Daarna wordt dit concept in een sjabloon vastgelegd als basis voor onze organisatie.

In grote lijnen bestaat het concept uit het maken van een eigen, besloten webpagina per sectie waarmee bestanden en documenten snel gedeeld kunnen worden met degenen die er toegang toe hebben. Het beheer van een dergelijke webomgeving komt in principe bij (iemand in of dichtbij) de sectie te liggen waardoor binnen de sectie snel gehandeld kan worden. Met Sharepoint kun je, anders dan met de G-schijf, veel meer dan alleen de bestanden delen; daarover instrueren we de site-beheerder te zijner tijd.

Eén van de voordelen van werken met Sharepoint is dat er een directe koppeling is met MS-Office2016/Office365, wat het werken met draadloze computers aanzienlijk vereenvoudigt. Ná de bijeenkomst met keyusers volgt meer info.

Groet,
Namens de keyusers,
Jan

Nieuw hoofd P&O… even voorstellen

Beste Collega,

Het schooljaar is weer begonnen. Onze leerlingen hebben hun eerste stappen weer gezet binnen onze schoolgebouwen. Alles ademt weer naar ontmoeting, leren, ontdekken, overdenken… naar onder wijzen zijn. Nu we twee weken onderweg zijn, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen.

DeodaatMijn naam is Deodaat Tadema (41 jaar), getrouwd met Ineke (39) en vader van Deborah (15 jaar), Natanja (12 jaar) en onze tweelingdochters Rebecca en Susanna (beiden 6 jaar). Woonachtig in Broek op Langedijk, een dorp tussen Alkmaar en Heerhugowaard. In de afgelopen 14,5 jaar ben ik werkzaam geweest bij het Trinitas College in Heerhugowaard in de rol van hoofd P&O. Met ingang van dit schooljaar ben ik met veel plezier begonnen binnen de PSG. In de afgelopen twee weken heb ik al diverse ontmoetingen gehad, ook op de scholen. De eerste indrukken zijn heel goed. Samen met Corinne, Jan, Marian, Mascha, Pim en Vera hoop ik een bijdrage te leveren aan het personeel- en organisatiebeleid van de PSG.

Vanaf deze plaats wens ik je een heel goed schooljaar toe en wijsheid.

Met hartelijke groet,

Deodaat Tadema

IT diversen

Groepen onderhoud
Via ons IDM systeem (IDentity Management) worden gebruikersinformatie, groepslidmaatschappen en wachtwoorden gedistribueerd over een aantal veel gebruikte systemen. Onder andere Magister, Office365, Windows Active Directory, het Wifi netwerk en het print systeem.
Op dit moment hebben we te kampen met een hapering in de synchronisatie van de groepen. Daardoor is een aantal groepen niet helemaal op orde. Dat is vervelend en we werken eraan om dit z.s.m. te herstellen.

Pincode voor Printen
Als je de Pincode voor de PSG printer(s) niet weet of vergeten bent, dan kun die code op de volgende manier achterhalen:
Log in op een vaste PC in het PSG netwerk. Dat kan ook een virtuele PC die je via de VMWARE Horizon Client opstart.
Als je ingelogd bent, ga dan met een browser naar de volgende internet pagina:
http://psg-uf01/PrinterPinCode/

Daar zie je je huidige code en als je wilt kun je ook een nieuwe code laten genereren.

Website
Op de website http://helpdesk.psg.nl is veel nuttige informatie over allerlei IT-zaken te vinden.

ABP Spreekuur – 25 oktober a.s.

Op 25 oktober a.s. krijgen medewerkers die met pensioen willen gaan de mogelijkheid zich in te schrijven voor het ABP Spreekuur. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onderstaand bericht van het ABP. Inschrijven is mogelijk via de link genoemd hieronder. Let wel: er is een beperkt aantal spreekuren beschikbaar, wacht dus niet te lang! Wij verzoeken u om u vóór 23 september a.s. aan te melden. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het spreekuur niet plaatsvinden.

Let op: U zult direct ná de inschrijving een bevestiging ontvangen van het ABP. Is dit niet het geval, dan is de inschrijving niet doorgekomen bij het ABP. Later zal er een bericht volgen vanuit de afdeling P&O met betrekking tot de locatie.

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: personeelszaken@psg.nl.

“ABP Klantsupport helpt persoonlijk

Keuzes maken, dat doet u zelf
Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kiest zelf. Wij helpen u graag bij uw afwegingen.

Welke hulp wilt u?
ABP helpt u. Bijvoorbeeld met het pensioenoverzicht dat u elk jaar krijgt. Uw persoonlijk digitaal dossier, MijnABP op abp.nl sluit daarbij aan. U kunt daar zelf allerlei berekeningen maken. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. Of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

ABP Klantsupport, voor een persoonlijk gesprek.
Onze pensioenspecialisten helpen u graag op weg. Samen met u bekijken zij uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? U kunt dan bekijken of u nog extra inkomen wilt regelen.

Meld u aan voor een gesprek
Wilt u een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wilt u zich aanmelden, klik hier.

Bereid het gesprek alvast voor
Het is handig als u van tevoren alvast nadenkt over wat u wilt bespreken. Bekijk bijvoorbeeld uw meest recente pensioenoverzicht of ga eens naar MijnABP. Ga voor uzelf na wat uw wensen zijn rond uw pensioen. Het is handig als u uw laatste pensioenoverzicht en salarisstrook meeneemt naar het gesprek.” 

Afbeelding spreekuur ABP

De Flevostraat is klaar

foto scholeneiland bkj 27aug16Het nieuwe schooljaar is begonnen en het vernieuwde Scholeneiland is weer van de leerlingen. De kakelverse entree van Mandela kijkt uit over een ruim en lommerrijk schoolplein. Hier en daar zijn er nog wat sporen van werkzaamheden en wordt het groen nog getrimd, maar dat weerhoudt de leerlingen er niet van hun domein terug te claimen.

En zo hoort het ook.

20160901 14.14.03 - entreeNM met leerlingen 20160901 14.14.46 - entreeNM met leerlingen 20160901 14.11.57 - entreeNM met leerlingen20160901 13.03.32 - entreeNM met leerlingen bouwentreeNM-gif

Ben je lid van een vakbond? Vraag dan tijdig de fiscale verrekening aan.

Ook dit jaar kan je weer in aanmerking komen voor de fiscale regeling vakbondscontributie conform art. 14.2 van de CAO-VO. De meeste vakbonden sturen rond deze tijd een aanvraagformulier/verklaring regeling vakbondscontributie naar hun leden, met daarop aangeven het jaarbedrag van de contributie.

Dit jaar kan je de aanvraag van de verrekening alleen digitaal via Mijn P&O indienen (openen via Google Chrome!) en dan klikken op de tegel ‘Persoonlijk Profiel’ en onderaan via de button kiezen voor ‘declaratie vakbondscontributie’:
button Persoonlijk ProfielAls bijlage(n) dien je het aanvraagformulier(en) of de verklaring(en) van de vakbond(en) bij te voegen. Bij het bedrag moet je het totale jaarbedrag aan vakbondscontributie(s) invullen. Vervolgens klik je op de knop verzenden onderaan in het scherm. Zodra de afdeling P&O de aanvraag goedgekeurd heeft, ontvang je hier een bevestiging van via je mail en kan je je aanvraag zien in je digitale personeelsdossier in Mijn P&O.

Het aanvragen op deze wijze kan tot uiterlijk 14 december 2016 worden gedaan.

Indien je de brief/verklaring niet hebt ontvangen van de vakbond, neem dan contact op met je vakbond. Als zij geen verklaring afleveren, kan je een aanvraagformulier verrekening vakbondscontributie vinden op onze intranetsite bij afdeling P&O/formulieren. Ook dit formulier kan je op bovenstaande wijze indienen, samen met bewijsstukken (kopieën van dagafschriften/internetbetalingen) waaruit het jaarbedrag aan betaalde vakbondscontributie blijkt. Op het intranet bij de afdeling P&O/uitvoeringsregelingen vind je meer informatie over deze fiscale regeling. Je dient hiervoor wel ingelogd te zijn.

N.B. je mag geen aanvraag indienen over voorgaande kalenderjaren. Van de Belastingdienst mag je alleen in het desbetreffende kalenderjaar gebruik maken van deze regeling.

Terug van vakantie 2016

Terug van een ‘vakantie die niet doorging’ en dan toch zeer gelukkig en tevreden zijn met de start van een nieuw schooljaar. Het overkwam mij dit jaar en ik kan zeggen dat is een vreemde maar louterende gewaarwording. Overigens is het niet iets wat ik zou adviseren want daarvoor is de loop van de gebeurtenissen te bizar, maar de tevredenheid en het plezier in het werk is er niet minder om. Deze overwegingen en vergezichten heb ik gelukkig kunnen schrijven, genietend van het onderstaand uitzicht, op wat wij ‘ons Oostenrijks balkon’ noemen.oostenrijks balkon

Als PSG starten wij het jaar met optimisme, idealisme maar ook realisme:
Tot het realisme behoort de opdracht aan ons allen op een aantal terreinen, ondanks de werkdruk, komend schooljaar beter te presteren.
Tot het idealisme behoort de ambitie het beste uit elke leerling te halen zodat zij optimaal zijn voorbereid op het invullen van een eigen plek in de moderne samenleving. Deze ambitie blijft overeind in een samenleving vol onzekerheden en veranderingen.
Tot het optimisme behoort de veronderstelling dat arbeidsplezier en betrokkenheid de belangrijkste drives zijn voor alle medewerkers in het onderwijsproces. En ja, een optimist zit er even vaak naast als een pessimist als het gaat om juiste veronderstellingen, maar een optimist beleeft daar wel meer plezier aan.

In het onderwijs gaat het daarbij om rolmodellen en zingeving zoals omschreven in het strategisch beleidsplan. Opgroeien gaat gepaard met onzekerheden en de behoeften aan voorbeelden. En het mooie van zingeving in het onderwijs ligt misschien wel in het feit dat het leerlingen in deze   combinatie zin geeft in onderwijs.

Ik wens iedereen een inspirerend en collegiaal nieuw schooljaar toe. Dat de toekomst mag voldoen aan de verwachtingen.

Ook dank voor de ‘stille krachten’, de collega’s die de afgelopen weken zich hebben ingespannen om ‘lopende zaken’  te begeleiden en alles voor de start in goede banen te leiden.

Kees Schouten
directeur-bestuurder PSG

P&O-nieuws

Salaris
Deze maand is het salaris over de maand augustus 2016 uitbetaald op
25 augustus 2016.

De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand september 2016 is
22 september 2016.

Periodieke verhoging
In de maand augustus wordt de gebruikelijke periodieke verhoging per 1 augustus verwerkt. Mocht u nog niet volgens het maximum van uw functieschaal betaald krijgen, dan zal er bij een niet onderbroken dienstverband, sprake zijn van een aanpassing van het regelnummer in de schaal waar u naar betaald wordt.

Bindingstoelage
In de CAO VO is een incidentele toelage opgenomen in verband met werving en behoud van personeel, de zogenaamde bindingstoelage (CAO VO artikel 3.5). Deze toelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan personeel dat op 1 augustus in dienst is en dat per die datum op of boven het maximumsalaris van de functie wordt bezoldigd. De hoogte van de toelage is afhankelijk van het feitelijk salaris over de maand augustus in verhouding tot het salaris bij een normbetrekking.

De bindingstoelage bedraagt bij een normbetrekking:

Leraar                                                                                                 € 1.459,22 *
Directiefunctie                                                                                    € 242,06
Onderwijsondersteunend personeel dat benoemd is
in een functie met functieschaal 9 en betaald wordt
op of boven het maximum salarisbedrag van schaal 9                    € 242,06

* De werknemer behorend tot de functiecategorie leraar ontvangt de bindingstoelage naar rato van het gedeelte van de periode van 12 maanden, startend in de maand september van het voorgaande jaar, dat hij bij de werkgever in dienst is. Bij ontslag van de werknemer vindt de uitbetaling plaats aansluitend aan het ontslag en berekend over het tijdvak van september tot en met de datum van ontslag. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor die werknemer die de bindingstoelage van 1459,22 euro nog niet voor de eerste keer heeft ontvangen. De consequentie van deze bepaling is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de leraar die voor de eerste keer de bindingstoelage krijgt en de leraar die reeds eerder de bindingstoelage ontving. De opbouwregeling is alleen van toepassing in het laatste geval. Wordt een leraar die voor de eerste keer zijn toelage zou ontvangen voor augustus van dat jaar ontslagen, dan wordt er géén toelage uitgekeerd. Wordt de leraar die reeds eerder de toelage ontving voor augustus van dat jaar ontslagen dan geldt voor hem wel dat hij naar rato van het aantal maanden dat hij nog na augustus van dat jaar in dienst is geweest de toelage ontvangt.

Ben je lid van een vakbond? Vraag dan tijdig de fiscale verrekening aan.

Ook dit jaar kan je weer in aanmerking komen voor de fiscale regeling vakbondscontributie conform art. 14.2 van de CAO-VO. De meeste vakbonden sturen rond deze tijd een aanvraagformulier/verklaring regeling vakbondscontributie naar hun leden, met daarop aangeven het jaarbedrag van de contributie.

Dit jaar kan je de aanvraag van de verrekening alleen digitaal via Mijn P&O indienen (openen via Google Chrome!) en dan klikken op de tegel ‘Persoonlijk Profiel’ en onderaan via de button kiezen voor ‘declaratie vakbondscontributie’:
button Persoonlijk ProfielAls bijlage(n) dien je het aanvraagformulier(en) of de verklaring(en) van de vakbond(en) bij te voegen. Bij het bedrag moet je het totale jaarbedrag aan vakbondscontributie(s) invullen. Vervolgens klik je op de knop verzenden onderaan in het scherm. Zodra de afdeling P&O de aanvraag goedgekeurd heeft, ontvang je hier een bevestiging van via je mail en kan je je aanvraag zien in je digitale personeelsdossier in Mijn P&O.

Het aanvragen op deze wijze kan tot uiterlijk 14 december 2016 worden gedaan.

Indien je de brief/verklaring niet hebt ontvangen van de vakbond, neem dan contact op met je vakbond. Als zij geen verklaring afleveren, kan je een aanvraagformulier verrekening vakbondscontributie vinden op onze intranetsite bij afdeling P&O/formulieren. Ook dit formulier kan je op bovenstaande wijze indienen, samen met bewijsstukken (kopieën van dagafschriften/internetbetalingen) waaruit het jaarbedrag aan betaalde vakbondscontributie blijkt. Op het intranet bij de afdeling P&O/uitvoeringsregelingen vind je meer informatie over deze fiscale regeling. Je dient hiervoor wel ingelogd te zijn.

N.B. je mag geen aanvraag indienen over voorgaande kalenderjaren. Van de Belastingdienst mag je alleen in het desbetreffende kalenderjaar gebruik maken van deze regeling.