Interne vacature – Managementassistent

De Purmerendse ScholenGroep is met ingang van 9 januari a.s. voor het SG Antoni Gaudí op zoek naar een managementassistent. Het betreft een tijdelijke vacature voor de duur van anderhalf jaar voor 0,2000 fte in functieschaal 6, CAO-VO.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. A. Baartman, e-mail: Btm@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 16 december a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 73.

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

SG W.J. Bladergroen
– docent Omgangskunde
– onderwijsassistent ISK-klas (alleen intern)

SG Gerrit Rietveld
– docent Duits

SG Nelson Mandela
– docent Duits

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Interne vacature – Onderwijsassistent ISK-klas

De Purmerendse ScholenGroep is per direct voor het SG W.J. Bladergroen op zoek naar een onderwijsassistent voor de ISK-klas.

Het betreft een tijdelijke vacature tot het einde van het schooljaar voor 1,0000 fte in functieschaal 6. Het gaat om werkzaamheden in de algemene ondersteuning van de ISK-klas.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. M. Bremer, e-mail: Bmr@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 10 december a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 71.

Wat erin zit, staat erop!

20161201-10-25-34-gevelbelettering-rv-voor-onthullingEindelijk krijgen onze scholen op het vernieuwde Scholeneiland hun naam op de gevel. Die van Rietveld is gisteren aangebracht en wordt vanmiddag onthuld door wethouder Rotgans. De namen van Mandela en Gaudí worden de komende dagen op de school bevestigd.

Wie wil, is, zie ook het eerdere bericht in Wandelgangen, vanmiddag van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij het Rietveld:

Uitnodiging voor alle PSG-collega’s
Op donderdag 1 december vieren wij het bestaan van onze school op eenvoudige en vrolijke wijze. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent welkom van 15.30- 17.00 uur in de aula van SG Gerrit Rietveld.

Phishing mails: let op!

Deze dagen ontvangen nogal wat collega’s een mail met deze tekst:

Onderwerp: Wachtwoord verloopt in 2 dagen

IT-Service Helpdesk Klik hier om te valideren
Dank u
HET Help Desk

De mail is schijnbaar afkomstig van iemand van een school….

Als je op de link klikt, dan kom je op de site die hieronder staat afgebeeld.
Als je daar je wachtwoord invoert, dan geef je je wachtwoord aan criminelen.

Als je dat onverhoopt tóch gedaan hebt, ga dan MOET je zo snel mogelijk naar onze website https://wachtwoord.psg.nl gaan en je wachtwoord aanpassen.

Als je datzelfde wachtwoord in combinatie met je psg e-mail adres ook nog op andere plaatsen in gebruik hebt, MOET je dat daar ook veranderen,

phishing

Elizabeth Al-Steur blijft!

Zoals jullie weten, is een aantal maanden geleden een werving- en selectieprocedure gestart voor de invulling van de vacature ‘Schoolleider op het Jan van Egmond Lyceum’. Samen met een aantal collega’s en met ondersteuning van werving- en selectiebureau Beteor is er een aantal kandidaten gesproken. Dit leverde ons niet het door ons verwachte resultaat op. Samen met de commissieleden en de leden van de MR van het Jan van Egmond Lyceum ben ik ervan overtuigd dat we met Elizabeth reeds de meest geschikte kandidaat voor de vacature in huis hebben. Ik ben dan ook verheugd dat ik jullie kan meedelen dat Elizabeth bereid is gevonden om ook na 1 januari 2017 haar contract te verlengen en schoolleider te blijven op het Jan van Egmond Lyceum. Elizabeth wens ik vanaf deze plaats een heel goede tijd toe binnen onze PSG.

Kees Schouten
Directeur-bestuurder

Overstap naar Raet


Inhoudsopgave:

– een nieuw salaris-, personeels- en managementinformatiesysteem van RAET
– declaraties/wijzigingen vóór 7 december indienen via MijnP&O
– salarisstroken in MijnP&O opslaan op eigen pc                                                                 


Beste Collega,

Hierbij wil ik je informeren over het besluit dat met ingang van 1 januari 2017 we als PSG raetzullen overstappen op een nieuw salaris-, personeels- en management­informatiesysteem.

Sinds 2013 werken we met het SAP systeem van Centric, beter bekend als MijnP&O. Bij de evaluatie aan het begin van dit kalenderjaar hebben beide partijen moeten concluderen dat de samenwerking niet naar verwachting is geweest. Dit heeft geleid tot een marktverkenning waarbij Raet (marktleider in het onderwijs) is gecontracteerd.

Op dit moment werkt de afdeling P&O samen met Raet hard aan de implementatie van het nieuwe systeem, waarbij het belangrijkste doel is om per 1 januari 2017 de salarissen uit te betalen met het systeem van Raet. Uiteraard zullen we er ook alles aan doen om de gebruikelijke self service die je gewend was in ‘MijnP&O’ per 1 januari beschikbaar te stellen via Raet.

Let op!

Vanwege de overgang naar Raet is er een deadline met betrekking tot alle wijzigingen en declaraties in MijnP&O. De deadline is gesteld op 7 december aanstaande.

Op 8 december wordt MijnP&O uitgezet en is het niet meer mogelijk om wijzigingen en declaraties over 2016 in te dienen via MijnP&O.

Deze termijn geldt ook voor het indienen van de verrekening van je vakbondscontributie en het aanvragen van de salderingsregeling via MijnP&O (zie eerdere wandelgangen­berichten.) We vragen hiervoor je begrip.

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in te loggen in MijnP&O en dus ook niet om je salarisstroken en jaaropgaven over 2016 en eerder te downloaden. Wij vragen je met klem om vóór 1 januari je salarisstroken en jaaropgaven op te slaan op je eigen computer.

In februari ontvang je je jaaropgave over 2016 per post op je huisadres.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kun je hiervoor terecht bij de afdeling P&O.

Mede namens Corinne, Jan, Marian, Mascha, Pim en Vera,
met hartelijke groet,

Deodaat Tadema

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

Jan van Egmond Lyceum
Afdelingsleider (alleen intern)

SG W.J. Bladergroen
Docent NT2

De vacature Docent NT2 staat vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Rietveld heeft iets te vieren

Een uitnodiging van onze collega’s van het Rietveld:

Sinds SG Gerrit Rietveld in schooljaar 2013-2014 van start is gegaan, hebben we niet stilgezeten. In januari van dit jaar hebben we ons nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen en sinds september zijn ook de vernieuwde schoolpleinen rond onze scholen weer helemaal het eigendom van onze leerlingen. Dat willen we graag vieren, samen met onze eigen medewerkers, collega’s van de PSG en een aantal gasten van buiten.

In het begin van de middag organiseren we iets voor onze leerlingen. Daarna verwelkomen wij graag onze collega’s van de PSG. ’s Avonds vieren wij het met de collega’s van het Rietveld.

Uitnodiging voor alle PSG-collega’s
Op donderdag 1 december vieren wij het bestaan van onze school op eenvoudige en vrolijke wijze. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent welkom van 15.30- 17.00 uur in de aula van SG Gerrit Rietveld. 

Interne vacature – Afdelingsleider Jan van Egmond Lyceum

Voor het Jan van Egmond Lyceum zijn wij op zoek naar enthousiaste afdelingsleiders
(3,7 fte). De afdelingsleiders sturen samen met de schoolleider en de coördinatoren een professioneel en enthousiast team aan.

Het Jan van Egmond Lyceum zoekt gedreven collega’s die zich voor langere tijd aan de school willen verbinden, die goed kunnen samenwerken in een veranderende onderwijsorganisatie en die zich als stevige persoonlijkheid met kwaliteit en hoge ambities vanuit verbinding weten door te ontwikkelen.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met:
mevrouw drs. E. Al (ale@psg.nl).
U kunt uw sollicitatie vóór 28 november a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl onder vermelding van vacaturenummer 58. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 48.

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

SG Nelson Mandela / SG Antoni Gaudí
Pedagogisch medewerker

SG Nelson Mandela
docent Frans

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Medewerker planning & control – interne vacature

Voor de afdeling Beleid & Verantwoording zoeken wij per direct een Medewerker planning & control voor 0,8 – 1,0 fte.

De Purmerendse ScholenGroep is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De organisatie kent een campus havo/vwo, een campus vmbo/pro en een bestuursbureau. De afdeling Beleid & Verantwoording valt onder het bestuursbureau.

De Medewerker planning & control maakt onderdeel uit van het team Beleid & Verantwoording.

Lees verder

Betaling tweede correctie

Al een groot aantal jaren is de betaling voor de tweede correctie, door de
overheid, afgeschaft en uit de lumpsum bekostiging gehaald. Men gaat er
daarbij van uit dat de tweede correctie onderdeel is van de taak van de docent.
De PSG heeft de examinatoren daarna nog een aantal jaren betaald voor de
tweede correctie. In S14-15 is al het besluit genomen in het MT ook in de PSG
niet langer de tweede correctie te vergoeden. Voor de goede orde is in S15-16
nogmaals aangegeven dat deze vergoeding is komen te vervallen.
Natuurlijk kunnen portokosten en eventueel overige kosten zoals
vervoerskosten bij overleg buiten de school wel worden gedeclareerd.

Namens de directie PSG
Kees Schouten

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld.

SG W.J. Bladergroen
docent Wiskunde
docent Rekenen
docent AVO
docent NT2

SG Antoni Gaudí
docent Lichamelijke Opvoeding (interne vacature)

Da Vinci College
docent Wiskunde

Jan van Egmond Lyceum
docent Nederlands

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Laatste mogelijkheid tot inschrijving voor het ABP Spreekuur!

In aansluiting op onderstaand bericht dat eerder is verschenen, berichten wij dat er nog zes plaatsen beschikbaar zijn voor het ABP Spreekuur op dinsdag 25 oktober a.s. U kunt zich aanmelden tot 12 oktober a.s.

*********************************************************************************************

Op 25 oktober a.s. krijgen medewerkers die met pensioen willen gaan de mogelijkheid zich in te schrijven voor het ABP Spreekuur. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onderstaand bericht van het ABP. Inschrijven is mogelijk via de link genoemd hieronder. Let wel: er is een beperkt aantal spreekuren beschikbaar, wacht dus niet te lang! Wij verzoeken u om u vóór 23 september a.s. aan te melden. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het spreekuur niet plaatsvinden.

Let op: U zult direct ná de inschrijving een bevestiging ontvangen van het ABP. Is dit niet het geval, dan is de inschrijving niet doorgekomen bij het ABP. Later zal er een bericht volgen vanuit de afdeling P&O met betrekking tot de locatie.

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: personeelszaken@psg.nl.

“ABP Klantsupport helpt persoonlijk

Keuzes maken, dat doet u zelf
Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kiest zelf. Wij helpen u graag bij uw afwegingen.

Welke hulp wilt u?
ABP helpt u. Bijvoorbeeld met het pensioenoverzicht dat u elk jaar krijgt. Uw persoonlijk digitaal dossier, MijnABP op abp.nl sluit daarbij aan. U kunt daar zelf allerlei berekeningen maken. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. Of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

ABP Klantsupport, voor een persoonlijk gesprek.
Onze pensioenspecialisten helpen u graag op weg. Samen met u bekijken zij uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? U kunt dan bekijken of u nog extra inkomen wilt regelen.

Meld u aan voor een gesprek
Wilt u een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wilt u zich aanmelden, klik hier.

Bereid het gesprek alvast voor
Het is handig als u van tevoren alvast nadenkt over wat u wilt bespreken. Bekijk bijvoorbeeld uw meest recente pensioenoverzicht of ga eens naar MijnABP. Ga voor uzelf na wat uw wensen zijn rond uw pensioen. Het is handig als u uw laatste pensioenoverzicht en salarisstrook meeneemt naar het gesprek.” 

Afbeelding spreekuur ABP

Interne vacature – docent LO

De Purmerendse ScholenGroep heeft voor het SG Antoni Gaudí een interne vacature voor het vak Lichamelijke Opvoeding. Het betreft een tijdelijke vacature voor 0,2222 fte
(6 lesuren) wegens ziektevervanging op maandag tussen 11.00 – 15.15 uur en op dinsdag van 13.45 – 15.15 uur. Het gaat om 1e en 2e klassen mavo en mavo/havo.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. A. Baartman, e-mail: Btm@psg.nl

Uw sollicitatie kunt u mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 59.

 

Werk aan netwerk

In de herfstvakantie worden, in het kader van regulier onderhoud, op de vestigingen upgrades van onze switches uitgevoerd. Dit zijn de vestigingen:

SG W.J. Bladergroen, Jan van Egmond Lyceum, SG Gerrit Rietveld/Regio College. 

We verwachten dinsdag 18 oktober hele dag bezig te zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Hierdoor is er wisselende beschikbaarheid van netwerk (vast en Wi-Fi) aldaar en via de VDI-pc’s.

Scholendebat 12 oktober

psg scholendebat 17nov14-500-6We gaan weer in gesprek met onze maatschappelijke partners. Gastschool is dit keer het Jan van Egmond Lyceum.

Leerlingen moeten meer leren en zeker meer ervaren dan nodig is voor het eindexamen alleen. Maar wat dan? En hoe? En wie kunnen daar een rol in spelen? Houdt die rol op zodra de leerling klaar is met de middelbare school?

Over deze, en andere vragen organiseren we op 12 oktober 2016 een debat. Net als de vorige keer is Anouk Mulder van de Argumentenfabriek onze gastvrouw. Het debat draait om vijf stellingen die elk in twee rondes aan bod komen. Onze gasten kunnen dus meepraten over twee stellingen.

De stellingen
1. Jan van Egmond Lyceum – Maatschappelijke partners moeten participeren binnen het onderwijs en omgekeerd.
2. Da Vinci College – Onderwijs is meer dan een diploma.
3. SG Nelson Mandela/SG Antoni Gaudí – ICT is de komende jaren de belangrijkste richting binnen het beroepsonderwijs van Nederland.
4. SG Gerrit Rietveld – Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de opleidingsplekken van onze leerlingen.
5. SG W.J. Bladergroen – Bedrijven, gemeenten en instellingen moeten Bladergroen-leerlingen kansen op maat bieden.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Locatie: De aula van het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 te Purmerend
Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Wil je aanwezig zijn? Neem dan even contact op met je schoolleiding of stuur een mailtje naar debat2016@psg.nl.

 

Traag internet (2)

Stand van zaken per 29 september 2016. 
In mijn vorige berichtje had ik geschreven dat we je op de hoogte zouden houden van de vorderingen.

We hebben op beide campussen de beschikbare “bandbreedte” onderverdeeld in “toepassingsgroepen”. Elke toepassingsgroep heeft gegarandeerd een bepaalde bandbreedte tot zijn beschikking.
Als er bijvoorbeeld hele grote groepen gebruikers bezig zijn om YouTube filmpjes te bekijken dan zit dat verkeer in de Videogroep en dan heeft dat geen gevolgen voor de gebruikers die iets aan het doen zijn in de Onderwijsgroep. Elke groep heeft een gereserveerde bandbreedte.

Bandbreedte pool

Als een applicatie of site niet in één van de groepen gedefinieerd is, dan valt hij in “Niet Toegewezen”. We mogen verwachten dat die groep veel/vaak aan zijn limiet zit. Als een voor jou belangrijke website of dienst in Niet Toegewezen zit, dan kun je daar hinder van ondervinden.

Op dit moment zitten er slechts enkele sites in de groep Onderwijs.
Noordhoffuitgeverijen.nl
Thiememeulenhoff.nl
Muiswerken.nl
informatica-actief.nl

Er is nu één belangrijke vraag: Welke applicatie’s en websites moeten we in één van de gegarandeerde groepen opnemen? Als jij een zo’n dienst of site gebruikt in je lessen, meld dat dan bij de helpdesk. Daarbij is het van belang dat je de naam van de applicatie en/of de URL van de website doorgeeft.

Behalve wat hier boven  staat, werken we ook nog aan een andere mechanisme: diensten zoals Facebook, maar ook YouTube en Vimeo krijgen per gebruiker een limiet aan bandbreedte toegekend.
Die limiet wordt voor Facebook heel krap gezet. Voor Youtube staat hij zó dat filmpjes op een resolutie van 720p: 1280×720 af te spelen zijn, maar niet hoger.

Met name het afspelen van video heb ik in de afgelopen dagen op beide campussen met succes getest. Overigens heb ik wel een probleem met m’n MacBook in combinatie met www.npo.nl moeten oplossen:  uitzending gemist bleef steeds hangen. Dat ging pas over nadat ik de meest recente versie van Flash had geïnstalleerd.

Hans Hagemann

Traag internetverkeer..

Beste collega’s

Op dit moment ervaren we gedurende grote delen van de dag problemen met “ons” internet.  Eigenlijk beginnen de problemen zodra onze gebruikers binnenkomen: en met name de leerlingen, want dat zijn er nogal wat. Om op de kortst mogelijke termijn een oplossing te vinden die werkbaar is, gaan we in de komende dagen wat internet verkeer regelen.traffic-control

We gaan zorgen dat belangrijkere applicaties zoals Magister, Office365, onderwijs- en uitgeverssites (Noordhoff, Thieme enz.), YouTube een goed of redelijk deel van de capaciteit beschikbaar krijgen en dat Facebook, WhatsApp, Spotify, Instagram minder capaciteit beschikbaar krijgen. Ook kan het zijn dat we sites en applicaties blokkeren.

Mocht het zo zijn dat de activiteiten die we in de komende dagen uitvoeren programma’s of diensten blokkeren of vertragen die jij en/of je leerlingen voor je lessen nodig hebben, laat het ons dan direct weten. Zodra wij de eerste stappen hebben gezet, geven we een terugkoppeling om je verder op de hoogte te houden.

Dat is voor de korte termijn. Voor de langere termijn staan op stapel: vernieuwing van regelapparatuur, uitbreiding van de internetcapaciteit, uitbreiding van het aantal internet verbindingen en het in gebruik nemen van een meer op het onderwijs afgestemde verkeersregelaar (firewall).