Magister ontwikkelingen

Magister 6 voor docenten:  steeds uitgebreider….

Nu het werken met Silverlight steeds problematischer wordt, is het goed om te weten dat Magister 6 steeds verder ontwikkeld wordt en dat de meeste dagelijkse docent- en mentoractiviteiten die in Magister uitgevoerd moeten worden, nu veelal beschikbaar zijn. Helaas nog steeds niet alles, maar ik durf het nu aan om je op te roepen het eens serieus te proberen.

Feedback op de functionaliteit of het ontbreken van functionaleit is welkom: dat kunnen we dan aan Schoolmaster doorgeven .

De lijst die hieronder staat komt van de site van schoolmaster (in dit geval te herkennen aan het veelvuldig gebruik van het woordje ‘nieuw’). Als je meer informatie wilt, dan is dat te vinden op Magister 6 voor Docenten

Magister 5 RDP

Voor alle ondersteunende medewerkers is Magister 5 RDP, de Magisterversie die je met een extern bureaublad verbinding opstart, de aangewezen werkomgeving.
Over enige tijd zullen de “g-accounts” zoals wij ze noemen, alleen nog met de RDP versie kunnen en mogen werken. In deze versie wordt een extra beveiliging actief gemaakt:  de twee-factor authenticatie.

Dat houdt in dat je nadat je je wachtwoord hebt ingetypt, nog een code moet invoeren die je op je telefoon te zien krijgt.
Daarmee wordt voorkomen dat iemand die jou wachtwoord heeft afgekeken of gehackt iets in Magister kan doen.

Twee factor authenticatie is nu ook al mogelijk, ook voor docenten! Als je daar gebruik van wilt maken, meld dat dan even via magister@psg.nl

Functionaliteit in Magister 6

Bekijk welke functionaliteit er in Magister 6 voor docenten zit:

 • Een vernieuwd lesdashboard waarin de docent bij lessen en afspraken informatie kan raadplegen en toevoegen, aanwezigheidsregistratie kan uitvoeren, waar uitgebreide leerlingeninformatie beschikbaar is en waarin de studiewijzer wordt getoond
 • Bij het inplannen van een toets, direct de toetsbelasting van een klas of lesgroep zien
 • Gebruik maken van de presentatiemodus bij huiswerk op digibord
 • Het kunnen zoeken van leerlingen, docenten of groep
 • Directe toegang tot docentlicenties om digitale leermiddelen te kunnen inzien
 • Het invoeren van cijfers
 • Het kunnen lezen en sturen van berichten
 • Werken met ELO bronnen
 • Het raadplegen van ELO opdrachten
 • Nieuw!Inplannen van gemiste toetsen
 • Nieuw!Detailkaarten Cijfers, Kenmerken, Aanmelding, Vakken, Vooropleiding en OSO documenten
 • Nieuw!Het ontvangen van mail rondom gewijzigde en/of nieuwe cijfers
 • Nieuw!Vanuit een leerlingdetailkaart kunnen bladeren door medeleerlingen uit jouw groep
 • Nieuw!Toetsbelasting
 • Nieuw!Gemiste toetsen inplannen
 • Nieuw!Het toevoegen van docentlicenties
 • Nieuw!Contacten uitgebreid met Groepen, leerlingen en personeel van mijn locatie

Ontdek de voordelen van Studiewijzers in Magister 6

 • Leerstof aantrekkelijk en overzichtelijk aanbieden aan leerlingen
 • Complete periode in beeld voor leerlingen, ouders en docenten
 • Koppel eenvoudig bestanden, hyperlinks of video
 • Snel differentiëren in de klas
 • Integratie met lesdashboard

Wat biedt Magister 6 voor mentoren:

 • Detailkaarten zoals medische gegevens, OSO documenten en kenmerken
 • Logboekinformatie inzien
 • Cijferoverzicht met cijfers voor alle vakken voor al je mentorleerlingen

P&O nieuws

Salaris
Deze maand wordt het salaris over de maand mei 2017 uitbetaald.
De geplande betaaldatum van het salaris is woensdag 24 mei.

Vanaf deze datum is je salarisstrook over de maand mei te bekijken via Youforce.

De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand juni is 22 juni 2017.

Vakantietoeslag
Deze maand wordt de vakantietoeslag uitbetaald over de periode juni 2016 tot en met mei 2017.
De vakantietoeslag bedraagt 8% van het, tijdens deze periode genoten, bruto salaris.
De loonheffing over de vakantie-uitkering wordt berekend tegen het tarief bijzondere beloningen.

Ransomware: een gewaarschuwd mens….

Nu er een massale aanval is van digitale boeven die geld willen aftroggelen leek het ons goed om even een paar dingen op een rij te zetten….

Wat moet je doen als je een melding ziet over ransomware op je PC?

1) zet onmiddellijk je PC uit. Niet afmelden, maar stroom eraf of 4 seconden aan aan/uit schakelaar indrukken.

2) Neem contact op met de helpdesk

Welke bestanden kunnen worden getroffen vanaf een geïnfecteerde PC?

Alles wat op je eigen PC staat aan documenten kan dus versleuteld worden. Daarnaast kunnen bestanden op gekoppelde netwerkschijven worden versleuteld.

Wat wij bij ons de P:schijf en de G:-schijf noemen en wat eigenlijk netwerkschijven zijn, zijn plaatsen die gevaar lopen.

Het is niet mogelijk dat bestanden waar jij als gebruiker geen schrijfrecht op hebt, worden versleuteld.

Het is op dit moment aan te bevelen om synchronisatie tussen je Windows PC en OneDrive voor Bedrijven uit te schakelen, om dat een eventueel besmette PC de versleutelde bestanden naar de Cloud zou kunnen kopiëren. Dus:  op Windows PC-> synchronisatie UIT!

Als er een infectie heeft plaatsgevonden, dan is dit wat er gedaan moet worden:

 • De geïnfecteerde PC wordt gewist en daarna voorzien van een nieuw image. Bestanden die je op de PC lokaal bewaard had, zijn weg.
 • De bestanden die versleuteld zijn op onze netwerkschijven, worden van een back-up teruggezet. Voor documenten van de P:\schijf is dat eenvoudig. Voor meer de gedeelde netwerkschijven is dat uiteraard een stuk ingewikkelder.

Wat doen we voor de veiligheid van onze omgeving?

 • Binnen de PSG wordt gebruikt gemaakt van PC’s met Windows 7. Deze worden automatisch voorzien van updates en zijn daardoor op zich niet kwetsbaar.
 • Op onze PC’s draait een goede virusscanner, onze Firewalls zijn ingericht om bedreigingen buiten te houden.
 • Onze Windows servers zijn Server 2008 of later, en ze draaien met de recente updates en een virusscanner
 • Van alle netwerkschijven wordt een back-up gemaakt.
 • Voor onze Onedrive omgeving wordt op dit moment een back-up-voorziening gerealiseerd.
 • Voor MacBooks hebben we geen goed gedocumenteerde bedreigingen kunnen vinden. Om die reden zijn er ook geen aanbevelingen te doen.
 • De PSG gebruikt ook Linux Servers. Deze kunnen zelf niet geïnfecteerd worden. Wel zouden ze gebruikt kunnen worden voor de verspreiding van geïnfecteerde bestanden.

Wat kun je zelf doen?
Wees argwanend als je mail ontvangt:  is de mail van iemand die die je kent? Zit er een bijlage bij?  Word je gevraagd om op een link te klikken of iets te installeren? Wees dan extra voorzichtig.

De meeste ransomsoftware komt op een PC doordat iemand klikt op een downloadlink of omdat iemand een onjuiste bijlage opent.

(Interne) vacature – Onderwijsassistent Zorg & Welzijn – 0,8 fte

De Purmerendse ScholenGroep is voor het komende schooljaar 2017-2018 voor het SG Gerrit Rietveld op zoek naar een onderwijsassistent voor Zorg & Welzijn. Het betreft een tijdelijke vacature wegens ziektevervanging voor 0,8 fte in functieschaal 6.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met de heer F. Verspuij, e-mail: Vsp@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 24 mei a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 29.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling P&O via personeelszaken@psg.nl.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Ouders kunnen online ziekmelding doorgeven

Vanaf 15 mei is het voor de ouders van onze leerlingen mogelijk om ziekmeldingen online door te geven.

Het is een uitbreiding van onze dienstverlening en zal hopelijk ook ergernis bij ouders voorkomen. Vooral in de ochtenduren is het vaak topdrukte aan de telefoon. Ouders kunnen weliswaar een ziekmelding in de voicemail zetten, maar we denken dat dit toch een verbetering is.
Als ouders ingelogd zijn, zorgt het systeem ervoor dat de juiste informatie doorgegeven wordt naar de school (naam, stamnummer, telefoonnummer, reden melding), zodat de verwerking in Magister geen gepuzzel vereist.

De ouders zullen een bericht krijgen met (ongeveer) deze inhoud:

Geachte ouders, verzorgers,
Met ingang van deze week kunnen de ziekmeldingen van leerlingen van onze school ook via de onderstaande website worden gedaan.
Als uw kind ziek is dan kunt u dat doorgeven via: https://ziekmelden.psg.nl

Op deze site kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u ook gebruikt om in Magister in te loggen.

Na ontvangst van uw melding ontvangt u een sms-bericht en een bevestigingsmail op het 06-nummer en e-mail adres dat u in Magister heeft ingevoerd.

De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van school nog even contact met u opneemt.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Examens in de krant

De eindexamens zijn begonnen en ook de buitenwacht kijkt mee. Dagblad Waterland spreekt onze eindexamenkandidaten, heeft afgelopen woensdag de opbouw van de examenzaal in de Koogmolen vastgelegd en publiceerde vandaag de eerste reacties van onze leerlingen. Fotograaf Wim Egas zag vanochtend hoe onze vmbo-leerlingen alvast een proef-examen maakten. Morgen weer in de krant, wordt vervolgd!