Frank

Ik kom uit de Praxis en wil op mijn fiets stappen als er wordt getoeterd en er een kingsize BMW naast me stopt. Patserauto. De deur zwaait open en daar staat Frank die mij in een joviale houdgreep neemt. ‘Bearhug’, want Frank is een forse jongen.

Frank acht jaar geleden.

De eerste dag van het schooljaar en ik begon met de introductie van mijn nieuwe mentorgroep. Allemaal fris van de lever. Daar zwaaide de deur van het lokaal open en daar kloste Frank naar binnen, op zijn legerkistjes en een leren motorjas tot op de vloer. Ik was verbaasd, want voor de zomervakantie was Frank van school gegaan met een waslijst aan onvoldoendes en een kerfstok vol streepjes. Er ging toen een zucht van opluchting door de rapportvergadering.

Frank ging achter in het lokaal zitten. Hij had besloten om toch het jaar over te doen. Ik was zijn mentor, had hij bedacht.

Frank zeven jaar geleden.

We waren op excursie in Drenthe, aan de rand van een uitgebreid natuurgebied tot diep in Duitsland. Er leven Schotse Hooglanders en adders. ‘s Avonds om 11.00 uur verschenen Frank en zijn kornuiten, met bivakmutsen op en zwarte truien aan en maglites van 40 cm. Zij gingen op safari. Met een digitale camera de Hooglanders filmen bij nacht. Op avontuur. Mij best, maar ik ging mijn tent in, want het was een lange dag geweest. Ik hoopte dat ze niet gespot zouden worden door een Duitse anti-terreur eenheid. Maar na een paar uur waren ze al weer terug. Frank stak zijn hoofd in mijn tent.

‘Scary shit, man, het barst daar van de wilde dieren en ander gespuis. Wij gaan slapen.’

Ik zei: ‘Slaap lekker, koning Hazenhart’

Frank nu.

Hij rijdt in een hele dikke auto, maar doet heel nuttig werk. Heeft weg- en waterbouwkunde gedaan en is nu projectleider van een groot uitvoerend werk hier in de buurt. Hij heeft een pak aan. Hij is trots.

Ik ook Frank. Maar ik vind dat die oude legerkistjes je beter stonden.

Wensenformulier schooljaar 2017-2018

Beste collega,

Op de locaties wordt binnenkort begonnen met een eerste verkenning van de benodigde formatie voor het volgend schooljaar 2017-2018. Daarom is het van groot belang om verzoeken en keuzes die van invloed zijn op je aanstelling en inzetbaarheid, vroegtijdig te kunnen verwerken. Anders dan in voorgaande jaren, willen wij je verzoeken om je wensen uiterlijk 17 februari 2017 kenbaar te maken met behulp van Raet Self Service via Youforce. Een beknopte uitleg hoe je bij het wensenformulier in Youforce komt, vind je hier.

Indien je geen wens indient gaat P&O er vanuit dat je niets aan je huidige aanstelling en situatie wilt wijzigen.

Een korte toelichting op de vragen:

Verandering betrekkingsomvang
Hier kun je aangeven of je uitbreiding van uren wilt of juist minder uren werkzaam wilt zijn.

Opname langdurig verlof
Naast het persoonlijk verlofbudget, aanvullend budget en het spaarverlof, zijn er ook nog andere vormen van verlof waarvoor je een verzoek kunt indienen.
-Buitengewoon verlof
-Ouderschapsverlof
-Zwangerschapsverlof

Inzet basisbudget (individueel keuzebudget)[1]
Ieder personeelslid krijgt jaarlijks een persoonlijk budget van 50 uur (naar rato van de betrekkingsomvang). Dit budget is jaarlijks in te zetten voor:

 • Les- of taakvermindering (tijd)
 • Bijdrage kinderopvang (geld)
 • Aanvulling pensioen (geld)
 • Opname van verlof (tijd)
 • Sparen van verlof (tijd)
  Dit kan maximaal 10 jaar, waarmee je een budget opbouwt van maximaal 500 uur.
  Dit gespaarde budget is te besteden voor:

  • lesvermindering
  • taakvermindering
  • aaneengesloten verlof
 • Voor leden van het OOP t/m schaal 8 is jaarlijkse uitbetaling van dit budget ook mogelijk.

Aanvullend verlofbudget
Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft recht op een aanvulling op dit persoonlijk budget van 120 klokuren, waarvoor hij een eigen bijdrage betaalt van 50%. OOP-ers t/m schaal 8 betalen 40% eigen bijdrage.
Een docent die een fulltime-aanstelling heeft kan deze 170 uur (waarin dus 50 uur persoonlijk budget zit) opnemen in de vorm van een verlaging van de maximum lessentaak met drie lesuren.

De werknemer heeft ook het recht om aan dat budget van 170 uur maximaal 170 uur toe te voegen. Die laatste 170 uur komt dan wel volledig voor eigen rekening (tenzij je onder de overgangsregeling valt).

Overgangsregeling (cao-vo 7.4; oude bapo)
Deze overgangsregeling is alleen van toepassing op die personeelsleden die met ingang van 1 augustus 2014 52 jaar of ouder zijn en vanaf 1 augustus 2009 zonder onderbreking in dienst is bij een bestuur van een door de minister van OCW bekostigde onderwijs- of onderzoeksinstelling dan wel door de minister van LNV bekostigde onderwijsinstelling.

Mobiliteit
Bij dit item word je gevraagd of je op een andere locatie wilt werken en welke locatie dan je voorkeur heeft.

Voor inhoudelijke vragen ten aanzien van je wens(en) kun je contact opnemen met je direct leidinggevende of de afdeling P&O via personeelszaken@psg.nl.

Lever je wensen en eventuele wijzigingen in je aanstelling uiterlijk 17 februari in met behulp van Raet Self Service.

Met vriendelijke groet,

Deodaat Tadema
Hoofd P&O

 

[1] Zie Hoofdstuk 7 cao-VO 2016-2017
De notitie “Persoonlijk budget” onder uitvoeringsregeling is te vinden op intranet onder P&O
.