Ad van Dijk interim schoolleider SG Gerrit Rietveld

Beste Collega’s,

Voor de kerstvakantie zijn jullie geïnformeerd door Kees Schouten over de keuze van Kathrin van de Loo om een nieuwe levensweg in te slaan. Ook heeft hij jullie toen meegedeeld dat er gesprekken werden gevoerd met kandidaten die voor een interim periode invulling zouden kunnen gaan geven aan de ontstane vacatureruimte. Ik ben verheugd om jullie mee te mogen delen dat de commissieleden, bestaande uit RenéVisser (campusvoorzitter vmbo-Pro), Frank Verspuij (teamleider), Martin Meesterman (lid pmr), Daan van Gelder (lid pcmr) en Corinne van der Meer (personeelsadviseur) unaniem zijn geweest in hun voordracht van de interim kandidaat Ad van Dijk. Ad is inmiddels geïntroduceerd op de locatie Gerrit Rietveld. Ad is een ervaren onderwijsleider met een warm hart voor in het bijzonder het vmbo. Vanaf deze plaats wens ik hem een mooie tijd toe binnen de PSG en in het bijzonder de locatie Gerrit Rietveld. De commissieleden zullen de komende periode gebruiken om met elkaar na te denken over het profiel van de toekomstig te benoemen onderwijsleider binnen de locatie Gerrit Rietveld. Ik hoop jullie binnen afzienbare tijd te kunnen informeren over hun vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Deodaat Tadema
Hoofd P&O

JEL en DVC: Straalzender storing

De straalverbinding tussen het scholeneiland (de VMBO-PRO campus) en de HAVO VWO campus ligt in storing.

Dat is een vervelende situatie die we uiteraard z.s.m. proberen op te lossen.

Aan alle docenten willen we voor morgen 16 januari het advies geven om de digitale ondersteuning tijdens de les zo veel mogelijk klaar te zetten op je eigen MacBook. Daarmee ontlast je het netwerk en kun je je eigen lessen ongehinderd door netwerkproblemen doorgang laten vinden.

Namens de afdeling I&O

Hans Hagemann

Herinnering kerstgeschenk

Beste collega,

Heb jij jouw kerstgeschenk al besteld op? Je hebt nog maar even…

Ben je vergeten om je cadeau te bestellen of is het er nog niet van gekomen? Maak dan nu je keuze via de speciale bestelsite. Het is belangrijk dit snel te doen, want de  CadeauCarrousel site is nog maar tot 31 januari 2017 beschikbaar. Ga naar www.mijncarrousel.nl/psg log in met de codes uit de voucher (die je bij het boekje hebt gekregen) en kies je favoriete cadeau.

Veel plezier bij het uitkiezen van je cadeau!

Met vriendelijke groet,
Kees Schouten

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

Jan van Egmond Lyceum
docent Nederlands

SG Gerrit Rietveld
docent Taal/Rekenen
docent Economie
Managementassistent (alleen intern)

De vacatures (behalve de interne) staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Aankondiging afscheid van Kathrin van de Loo

Beste Collega’s,

Afgelopen dinsdagmiddag heeft Kathrin van de Loo meegedeeld dat zij met ingang van
1 januari 2017 haar werkzaamheden binnen de PSG neerlegt. Kathrin heeft aangegeven een nieuwe levensweg in te willen slaan en hiermee voorrang te geven aan haar persoonlijk welbevinden. En die rust en afstand tot het werk te nemen die al veel langer als wenselijk wordt gezien door haar zelf in de eerste plaats maar ook door haar directe omgeving.

Na ruim 15 jaren werkzaam te zijn geweest voor de PSG, eerst als docente Duits en later in leidinggevende functies, wil ze samen met haar gezin op zoek gaan naar een nieuwe richting in haar leven. Ik ben Kathrin zeer erkentelijk voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft verricht voor de PSG. In goed overleg met Kathrin willen we in januari afscheid van haar gaan nemen en haar bedanken voor al haar inzet.

Spoedig na het besluit van Kathrin hebben er gesprekken plaatsgevonden met de teamleiders, leden van de (C/V)MR, René Visser en collega’s van de afdeling P&O. Er is besloten om voor de korte termijn een interim leider aan te trekken en direct na de kerstvakantie een werving en selectie traject op te starten met als doel om met ingang van 1 augustus 2017 een nieuwe leider te kunnen verwelkomen. Het tijdelijk aantrekken van een interim leider geeft ruimte om samen een profielschets op te stellen. Vandaag vinden er gesprekken plaats met interim kandidaten. Bij deze selectie zijn René Visser, Frank Verspuij, Martin Meesterman, Daan van Gelder en Corinne van der Meer betrokken. Ik hoop dat ik spoedig bekend kan maken wie er tijdelijk invulling aan de vacature kan geven.

Vanaf deze plaats wil ik jullie allen nogmaals hele fijne feestdagen toewensen en alle goeds voor jullie zelf en jullie dierbaren in 2017.

Met vriendelijke groet,

Kees Schouten

P&O nieuws

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand december 2016 uitbetaald.
De geplande betaaldatum van het salaris is donderdag 22 december.
Alle mutaties die voor 8 december 2016 correct en volledig door ons zijn ontvangen,
zijn verwerkt.
De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand januari 2017 is woensdag
25 januari 2017.

Algemene eindejaarsuitkering
Medewerkers in het VO ontvangen in de maand december de zogenaamde structurele eindejaarsuitkering. Voor 2016 bedraagt de uitkering 7,4 %.

Eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel
OOP-werknemers die benoemd zijn in een functie met schaal 1 tot en met 8, ontvangen een extra eindejaarsuitkering van € 1200 bij een fulltime dienstverband.
Deze eindejaaruitkering OOP wordt opgebouwd over de maanden januari tot en met december, op basis van de gemiddelde werktijdfactor die op u van toepassing is geweest in deze maanden.

Fiscale voordelen
Indien u voor 8 december gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid uw bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een netto reiskostenvergoeding en/of de vergoeding van uw vakbondscontributie dan ontvangt u netto een hogere eindejaarsuitkering.

Jaaropgave 2016
De jaaropgave ten behoeve van een eventuele aangifte inkomstenbelasting zult u uiterlijk in februari per post op uw huisadres ontvangen. Wilt u eerder beschikken over de gegevens van uw jaaropgave dan kunt u de cumulatieve gegevens overnemen van de laatste salarisspecificatie van het kalenderjaar 2016. Wij raden u nogmaals aan om uw digitale salarisstroken in MijnP&O over de afgelopen jaren uit te printen of op te slaan.
Vanaf 1 januari 2017 kunt u niet meer bij deze salarisstroken komen.

ABP verhoogt pensioenpremie
Door de lage rente en het lagere verwachte rendement in de komende jaren heeft het ABP besloten per 1 januari 2017 de premie voor het ouderdoms- en nabestaandepensioen (inclusief ANW-compensatie) te verhogen van 18,8% naar 21,5%. Deze percentages betreffen zowel het deel dat uw werkgever afdraagt, als het deel dat op uw salaris wordt ingehouden. Op dit moment wordt 5,73% ingehouden op uw salaris.
Door de aangekondigde verhoging van de premies wordt dit per 1 januari 2017 6,45%. Welke invloed deze premiewijziging heeft op uw nettosalaris is op voorhand niet te zeggen. Naast de wijziging in de loonheffing per 1 januari is dit afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017!

Interne vacature – Managementassistent

De Purmerendse ScholenGroep is met ingang van 9 januari a.s. voor het SG Gerrit Rietveld op zoek naar een managementassistent voor 0,2000 fte in functieschaal 6, CAO-VO.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met dhr. D. Brugmans, e-mail: Bgs@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 24 december a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 77.

Open Huis campagne van start

Dit zijn ze dan! Chris, Tamara, Fleur, Danique, Vera, Kelly, Quinty, Sanne, Emelie, Christiaan en Sammy van het Rietveld zijn onze Open Huis-posterhelden van 2017. De poster hangt nu op alle basisscholen en de eerste advertentie verschijnt op 24 december in Dagblad Waterland. 

Vorige week hebben alle basisscholen in de regio ons Open Huis-materiaal ontvangen. Naast de posters heeft het PO, onder andere, ook van elke PSG-school een boekje en informatie over de inschrijving ontvangen.

Vacatures

Afgelopen week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

Jan van Egmond Lyceum
docent Nederlands
docent Maatschappijleer

SG Antoni Gaudí
docent Nederlands

Afdeling P&O
Personeelsadviseur met als taak applicatiebeheerder

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. (De vacature Personeelsadviseur staat niet op Meesterbaan vermeld.) Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Da Vinci College slaagt voor tweetalig onderwijs

Een bericht van onze, trotse, collega’s van het Da Vinci:

Op 13 december j.l hebben de inspecteurs van het Europees Platform het TTO-certificaat voor de tweetalige afdeling op het Da Vinci College verlengd. Het Da Vinci College blijft hiermee de enige school in Zaanstreek-Waterland die deze vorm van onderwijs kan en mag aanbieden.

In een uitgebreide inspectie werden alle indicatoren uit de standaard tweetalig onderwijs onder de loep genomen en getoetst. De commissie heeft tijdens haar bezoek vele lessen bezocht, leerlingen en ouders gesproken, resultaten bekeken en was over al deze aspecten zeer tevreden. Ook het grote aanbod aan internationaliseringsactiviteiten scoorde hoge ogen.

Internationalisering wordt steeds belangrijker in deze steeds kleiner wordende wereld en het Da Vinci College is blij hieraan een bijdrage te kunnen leveren door haar leerlingen op te leiden tot verantwoordelijke wereldburgers.

Tussenuur op Da Vinci

Gisteren heeft het Da Vinci hoog bezoek gehad. 3FM kwam langs om te zien of de schoolband in één tussenuur een song kon schrijven en performen in het theater van het Da Vinci. Het is leerlingen Tygo (drums), Robin (bas), Dean (gitaar) en David (toetsen) meer dan gelukt. Met hulp van producer Spanker, rapper Hef en singer-songwriter Emil hebben ze in een vol theater een puik optreden verzorgd. “Een potentiële hit,” hoorde Wandelgangen 3FM-dj Joram Kaat in het voorbijgaan zeggen. Wordt vervolgd?

Verkort jaarverslag 2015-2016

Van het integrale jaarverslag wordt elk jaar een verkorte versie gemaakt die in de regionale media wordt gepubliceerd. Morgen verschijnt de verkorte versie van het jaarverslag over het schooljaar 2015-2016. Deze publieksversie wordt als apart katern in het hart van het in het Purmerends Nieuwsblad en het Witte Weekblad in de gehele regio verspreid en kan ook via www.psg.nl worden ingezien en gedownload.

De publieksversie is een vertaling van ons integrale jaarverslag. In het beknopte format worden zowel de PSG als onze individuele scholen in vogelvlucht belicht.

Recente jaarstukken worden, net zoals dat met dit verkorte jaarverslag het geval is, gepubliceerd op www.psg.nl/organisatie/jaarstukken.

De publieksversie kan ook via deze link worden ingezien.

Gevelbelettering vmbo

A161201-onthulling-beletteringfgelopen donderdag heeft wethouder Rotgans, samen met leerlingen Quinty, Sanne, Laila, Michelle, Fleur, Amber en Tamara van het Rietveld, tijdens een feestelijke bijeenkomst de schoolnaam op de gevel onthuld. Eerder op de dag hebben de leerlingen van het Rietveld taart, een tafelvoetbalspel voor in de aula en wat eerder vrij gekregen.

Inmiddels siert de schoolnaam ook de gevels van Mandela en Gaudí. Onze vmbo- scholen zijn nu ook vanaf de weg goed herkenbaar voor bezoekers en passanten.20161201-panorama-ruben-aula-rv-150020161205-10-49-41-belettering-ag-nm20161205-10-40-34-belettering-ag-nm

 

Interne vacature – Managementassistent

De Purmerendse ScholenGroep is met ingang van 9 januari a.s. voor het SG Antoni Gaudí op zoek naar een managementassistent. Het betreft een tijdelijke vacature voor de duur van anderhalf jaar voor 0,2000 fte in functieschaal 6, CAO-VO.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. A. Baartman, e-mail: Btm@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 16 december a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 73.

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

SG W.J. Bladergroen
– docent Omgangskunde
– onderwijsassistent ISK-klas (alleen intern)

SG Gerrit Rietveld
– docent Duits

SG Nelson Mandela
– docent Duits

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites.

Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Interne vacature – Onderwijsassistent ISK-klas

De Purmerendse ScholenGroep is per direct voor het SG W.J. Bladergroen op zoek naar een onderwijsassistent voor de ISK-klas.

Het betreft een tijdelijke vacature tot het einde van het schooljaar voor 1,0000 fte in functieschaal 6. Het gaat om werkzaamheden in de algemene ondersteuning van de ISK-klas.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met mw. M. Bremer, e-mail: Bmr@psg.nl.

Uw sollicitatie kunt u vóór 10 december a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl, onder vermelding van vacaturenummer 71.

Wat erin zit, staat erop!

20161201-10-25-34-gevelbelettering-rv-voor-onthullingEindelijk krijgen onze scholen op het vernieuwde Scholeneiland hun naam op de gevel. Die van Rietveld is gisteren aangebracht en wordt vanmiddag onthuld door wethouder Rotgans. De namen van Mandela en Gaudí worden de komende dagen op de school bevestigd.

Wie wil, is, zie ook het eerdere bericht in Wandelgangen, vanmiddag van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij het Rietveld:

Uitnodiging voor alle PSG-collega’s
Op donderdag 1 december vieren wij het bestaan van onze school op eenvoudige en vrolijke wijze. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent welkom van 15.30- 17.00 uur in de aula van SG Gerrit Rietveld.

Phishing mails: let op!

Deze dagen ontvangen nogal wat collega’s een mail met deze tekst:

Onderwerp: Wachtwoord verloopt in 2 dagen

IT-Service Helpdesk Klik hier om te valideren
Dank u
HET Help Desk

De mail is schijnbaar afkomstig van iemand van een school….

Als je op de link klikt, dan kom je op de site die hieronder staat afgebeeld.
Als je daar je wachtwoord invoert, dan geef je je wachtwoord aan criminelen.

Als je dat onverhoopt tóch gedaan hebt, ga dan MOET je zo snel mogelijk naar onze website https://wachtwoord.psg.nl gaan en je wachtwoord aanpassen.

Als je datzelfde wachtwoord in combinatie met je psg e-mail adres ook nog op andere plaatsen in gebruik hebt, MOET je dat daar ook veranderen,

phishing