Beveiligingsprobleem in Magister

Aan alle collega’s

Onderstaand bericht is opgenomen in het “vandaagscherm” van Magister.
De inhoud geldt voor ouders, leerlingen  en medewerkers.
Voor medewerkers die het betreft, geldt dat zij contact op kunnen nemen met de helpdesk

Geachte gebruiker van Magister,
Als u/je gebruik maakt van Magister in de mobiele browser of de Magister-App, dan worden bij een reset of wijziging van het wachtwoord de actieve sessies op het mobiele apparaat niet beëindigd. Het is dus mogelijk dat de mobiele browser of Magister-App nog gebruikt kunnen worden als u/je reeds ingelogd bent (vinkbox ‘ingelogd blijven’ staat aan).
Voor normaal gebruik is dit geen probleem. Maar wilt u/wil je bij verlies of diefstal van demobiele apparaat de administratie van uw school inlichten? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat Magister op die telefoon eerst inloggen vereist.
Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om het gebruik van een nieuw wachtwoord ook automatisch af te dwingen op uw mobiele apparaten. Zodra deze oplossing beschikbaar komt wordt u geïnformeerd en vervalt de bovenstaande maatregel.
 
De volgende aanvullende maatregelen helpen om onrechtmatig gebruik van Magister te voorkomen:
1. Rust de telefoon uit met een toegangscode, fingerprintscan of patroon.
2. Installeer functionaliteit om in geval van diefstal of verlies het mobiele apparaat op afstand te kunnen blokkeren of wissen.
3. Gebruik de vinkbox ‘ingelogd blijven’ in de mobiele browser niet.
 
Applicatiebeheer Magister

P&O nieuws

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand maart 2017 uitbetaald.
De geplande betaaldatum van het salaris is donderdag 23 maart.
De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand april 2017 is 25 april 2017.

Inloggen Youforce
Vanaf 23 maart kunt u uw salarisstrook over de maand maart bekijken via Youforce, tegel ‘Mijn dossier’. Indien u uw account op Youforce nog niet heeft geactiveerd of het lukt niet om in te loggen, stuur dan een mail naar personeelszaken@psg.nl. Bent u wel eerder ingelogd, maar bent u het wachtwoord van dit account vergeten, dan kunt u een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen via de knop ‘wachtwoord vergeten?’ rechtsonder in het inlogscherm.

Adresgegevens
Voor de bepaling van bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en verzending van persoonlijke correspondentie is het van groot belang dat wij over uw meest recente adresgegevens beschikken. Mocht u verhuizen, geef dat dan door via Youforce, tegel ‘Self Service’ en het tabblad ‘wijzigen mijn gegevens’. Wij verzoeken u de adresgegevens op uw salarisstrook te controleren en eventuele wijzigingen door te geven via Youforce.

Aangifte Inkomstenbelasting
Uw aangifte over 2016 moet voor 1 mei 2017 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Via de website van de Belastingdienst kunt u vanaf 1 maart 2017 de door de Belastingdienst ingevulde aangifte downloaden. Met de door de Belastingdienst ingevulde gegevens moet u de aangifte inkomstenbelasting indienen. Hoewel de gegevens van de Belastingdienst normaliter overeenkomen met de gegevens van uw jaaropgave(n), adviseren wij u altijd te controleren of de gegevens daadwerkelijk overeenkomen. Wijken de gegevens af, pas de gegevens in de aangifte aan naar cijfers zoals deze op uw jaaropgave(n) staan vermeld. De jaaropgave(n) heeft u eind februari 2017 naar uw huisadres gestuurd gekregen en staan dit jaar nog niet in Youforce. Indien u een kopie van uw jaaropgave 2016 wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar personeelszaken@psg.nl.

Verschillende jaaropgaven bij een werkgever
Als u meerdere functies heeft vervuld of meerdere dienstverbanden hebt gehad bij de PSG kunt u meerdere registratienummers hebben in de salarisadministratie. Is dit het geval dan heeft u (over het algemeen) per registratienummer een jaaropgave ontvangen. Voor de aangifte inkomstenbelasting is het van belang om alle bedragen van de verschillende jaaropgaven op te nemen in uw aangifte.

Pensioenupdate ABP
Regelmatig publiceert het ABP een update met betrekking tot de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. In de laatste gepubliceerde pensioenupdate (voorjaar 2017) wordt onder andere stil gestaan bij de financiële situatie van het pensioenfonds, het doorwerken van salarisverhogingen in uw pensioenopbouw en de pensioen aangroei voor uw aangifte inkomstenbelasting. De pensioenupdate van het voorjaar 2017 vindt u hier.

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring
In 2016 zijn onder andere de Hypotheker en Florius gestart met een pilot waarbij een aanvraag voor een hypotheek zonder werkgeversverklaring kan worden ingediend. De pilot wordt HANDIG genoemd.
Vanaf 1 maart is de pilot uitgebreid en kunt u ook bij de ING, ABN/AMRO en de Rabobank een aanvraag indienen zonder werkgeversverklaring. De deelnemende hypotheekverstrekkers beoordelen de aanvraag op basis van een digitaal
bericht van het UWV. Het digitaal bericht bevat de loongegevens en het verleden van de aanvrager. Dit document kunt u zelf downloaden via mijnuwv.nl. Verwacht wordt dat hiermee het aanvragen van een hypotheek eenvoudiger wordt gemaakt en dat bij het aanvragen minder fouten worden gemaakt. Bent u van plan een hypotheek aan te vragen, informeer dan bij uw hypotheekverstrekker of deze deelneemt aan de pilot HANDIG en u hier ook gebruik van kunt maken.
Heeft u toch een werkgeversverklaring nodig, omdat uw bank geen gebruikt maakt van HANDIG, dan kunt u deze aanvragen via personeelszaken@psg.nl.

Een mooie debatdag

Afgelopen vrijdag verzamelden honderden vmbo-scholieren uit het hele land zich in SG Gerrit Rietveld en onze vmbo-aula op het Scholeneiland om met elkaar in debat te gaan. De PSG was voor het tweede jaar op rij gastlocatie. Dertig vmbo-teams kruisten verbaal de degens over eerlijke kleding, een coming-out dag op school en whatsappen met docenten.

De PSG werd vertegenwoordigd door teams van Gaudí en Mandela. Onder de bezielende leiding van onze collega’s Nienke van der Linden en Bart de Jong wonnen ze meerdere debatrondes maar helaas niet genoeg om de hoofdprijs te winnen. Die ging naar het Revius Lyceum uit Wijk bij Duurstede dat zich een jaar lang ‘Landelijk Debatkampioen’ mag noemen.

Magister 5 (Silverlight) wordt minder ondersteund…

Magister 5, de Silverlight versie van Magister wordt vervangen door

  • Magister 6 (voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren)
  • Magister (RDP voor OOP en andere soorten gebruikers).

Voor Magister RDP heb je een “G-account” nodig, dat is een extra account in Magister. Als je dat hebt, is het je afkorting met  “g-” ervoor.

De ondersteuning voor Silverlight wordt steeds minder. Er zijn nu nog twee browsers die probleemloos Magister 5 runnen:  Internet Explorer (Versie 11) van Microsoft en Safari op de MacBook.

Firefox werkte tot nu toe ook goed met Silverlight, maar sinds versie 52 is die ondersteuning gestopt. Als je tóch graag met Firefox en Silverlight wilt werken, is er nog een optie: de ESR (Extended Support Release) release van Firefox biedt nog wel Silverlightondersteuning. U kunt deze versie hier downloaden.

Voor wie als docent of mentor niet heeft gekeken naar Magister 6 is hier de url: Https://psg.magister.net

Medezeggenschap in uitvoering

Een oproep van onze CMR:

Medezeggenschap doet ertoe in het onderwijs. Als medezeggenschap serieus wordt genomen heeft het een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van alle betrokken geledingen.

Daarom wil de CMR de kwaliteit van de medezeggenschap en de communicatie daarover een stevige impuls geven. De betrokkenheid van de geledingen vergroten is een van onze voornemens in het activiteitenplan. Zo was de deelname van het personeel aan de stemmingen over het taakbeleid in 2016 teleurstellend en blijkt het moeilijk om voldoende kandidaten voor het lidmaatschap van de CMR te werven onder leerlingen en personeel.

Goede communicatie is noodzakelijk om de medezeggenschap op de PSG zichtbaar te maken. Een eerste stap daartoe is dat stukken van de (P)CMR voortaan op de site worden gezet:

http://mijnschool.psg.nl/Afdelingen/MRDigitaalPrikbord/tabid/336/Default.aspx

Het gaat om vastgestelde verslagen van vergaderingen, het activiteitenplan en jaarverslag van de CMR. Verder staan hier vastgestelde stukken die ingestemd of van een positief advies voorzien zijn. Het is de moeite waard kennis te nemen van wat er zoal speelt.